• 45
  • 0

Въведение

 Човечеството преминава през извънреден глобален здравен проблем- пандемия причинена от разпространението COVID-19.

Поради липсата на ваксина или терапия, Световната здравна организация (СЗО) е фокусирана върху ограничаване на разпространението на вируса.

Според СЗО, COVID-19 се предава между хора чрез дихателни капки.

Вирусът може да остане във въздуха и на повърхности от няколко часа до дни. Предложените предпазни мерки са: внимание върху персоналната хигиена; избягване на контакт-социално дистанциране; използване на вентилация с негативно налягане в здравните сектори; носенето на предпазна маска; дезинфекция на често докосвани повърхности  и намаляване на разпространението на COVID-19 чрез аерозол.

Предпазните мерки за денталните клиники са все още неясни и постоянно променящи се, но една от тях е постоянна- намаляването на риска от разпространяване на вируси и бактерии между пациентите, както и между пациенти и лекарите по дентална медицина.

Аерозол в денталните кнлиники

Според научна статия , публикувана в POLS one през Май 2017(2), източник на аерозол в денталните клиники са: ултразвуковите скалери, вискокооборотни турбини, въздушни микромотори, три в едно спринцовки и въздуховодни спринцовки. Er:YAG Laser не беше включен между източниците на аерозол в денталните клиники. Повечето дентални процедури се изпълняват използвайки високо и ниско скоростни наконечници, създавайки аерозол, който убива бактерии и вируси през капките. 

Наличието на аерозол в денталните офиси означава че има воден поток и въздушно налягане. Повечето високооборотните турбини обикновенно имат въздушно налягане около 40psi и воден поток около 30 мл/мин(3,4,5).

Използвайки LiteTouch TM Er:YAG Laser в денталната клиника има по-малко аерозол

LiteTouch TM използва между 1-8 нива на въздух и вода, в които въздушното налягане може да е намалено до 8.5 psi и водната струя може да е намалено до 4 мл/мин. 

LiteTouch TM има допълнително предимство пред другите инструменти. С най-новата LiteTouch TM функция водата и въздуха могат да бъдат напълно изключени, което дава възможност на стоматолозите да избират между 4 опции- работа без въздух и вода, работа само с въздух, работа само с вода и работа с въздух и вода между 8-те възможни нива на LiteTouch TM.

Рискът на разпространение на бактерии и вируси(включително COVID-19) е сравнително по-нисък при използване на аерозол в сравнение с въртящите се инструменти като турбини и микромотори.

Как лекарят по дентална медицина може да намали наличието на аерозол в денталния кабинет с цел намаляване на разпространението на вирусът?

При терапия на твърди зъбни тъкани- за отрязване или елиминиране на емайл, дентин или кост  е по-безопасно и по-добро използването на лазерът LiteTouch TM пред други въртящи се инструменти като високооборотни турбини или електрически микромотори. Лекарите по дентална медицина могат да използват LiteTouch TM не само с включена водно-охлаждаща система, но без въздушен спрей за част от тези процедури, което намалява риска от аерозолно разпространяване на вируси.

При терапия на меки тъкани- LiteTouch TM може да се използва без никакъв въздух/вода, елиминирайки риска от аерозолно разпространяване на вируси.

При използване на режима LiteTouch TM Gentle Treatment, суб-аблативната енергия , е възможно да се използва без никакъв въздух/ вода или с много малко количество вода, избягвайки появата на аерозол.

Турбината или LiteTouchTM Er:YAG Laser- разпространяване на отломки извън устната кухина

The mechanical, in-contact mode of drill cutting, cause a spread of debris -отпилки of the dental tissue also outside the oral cavity (fragments and debris as a result of the mechanical rotation action of the burr) Тези отломки и други фрагменти може да съдържат потенциално вредни бактерии и вируси (6,7).

Електромагнитната енергия на LiteTouchTM Er:YAG Laser аблатира малки повърхности на денталните тъкани в безконтактен режим. It does not produce scratch material, което намалява разпространяването на отломки извън оралната кухина (8,9,10).

LiteTouchTM Er:YAG Laser- дезинфекция/ антимикробни свойства

Дезинфекцията на аблатираните тъкани и останалите дентални тъкани след аблатация с LiteTouchTM Er:YAG Laser, гарантира процедури без микроорганизми, избягвайки разпространението на вредни зарази (11,12). Турбината и микромоторът нямат никакъв антимикробен капацитет.

Заключение

LiteTouchTM Er:YAG Laser има значими предимства при процедури на твърда и мека тъкан в сравнение с конвенционалните инструменти.

По време на COVID-19 пандемията LiteTouchTM Laser значимо намалява аерозола и изпръскването в сравнение с турбината и микромотора, но по-малко въздушно налягане и поток на водата. LiteTouchTM Laser дезинфекцира и не разнася scratch material от оралната кухина в окръжението.

LiteTouchTM Er:YAG Laser трябва да бъде смятан за по-безопасната опция от турбината и микромотора за лекарите по дентална медицина и пациенти.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *