Д-р Деян Йорданов
Образование и компетенции:
Лекар по дентална медицина степен магистър придобита в МУ Пловдив
Трудов стаж – 16 год.
Професионалната ми подготовна е разширена с курсове като:
Приложение на Er.YAG лазери в денталната практика, в дентална имплантология и детска стоматология.

    От къде разбрахте за МЦ "Етика"?