• “Развитие на иригацията и обтурирането в ендодонтията” – ( Лекционен курс на проф. Джузепе Кантаторе) ;
 • И други в сферата на естетичната дентална медицина – „ Директни антериорни възстановявания‘; “Естетични възстановявания- в ерата на дигиталните технологии“
 • Засилен интересв областта на ортодонтията

Работи от 5 години във сферата на денталната медицина

Езици: български, турски, английски, немски

Образование:

Магистър по дентална медицина в Медицински Университет – Факултет по дентална – медицина, гр. Пловдив.

Квалификации/ Курсове за следдипломна квалификация:

 • Приложение на Er:YAG лазери в денталната практика ;
 • СИД “Клинична дентална имплантология”;
 • Приложение на CAD/CAM технологии в денталната медицина;
 • Профилактика на оралните заболявания в детска възраст

  От къде разбрахте за МЦ "Етика"?

  Цел и мисия:

  Честност, коректност, професионализъм и любов към професията – за мен това са ключовите думи за качествена и успешна работа!

   Като лекар по дентална медицина,  моята цел е да накарам хората да се чувстват по-щастливи, по-уверени, и не на последно място по важност, по-здрави,  чрез създаване на една красива, близка до съвършенството усмивка. За постигане на целта е необходимо професионално отношение и  индивидуален подход към всеки пациент, ранна диагностика и своевременно лечение.  Също така, смятам, че за да се изгради една личност като добър специалист, трябва непрекъснато да се стреми към самоусъвршенстване – научаване на новостите в професията, и повишаване на квалификацията.За тази цел посещавам допълнителни обучения, курсове и семинари с голям ентусиазъм, и вярвам, че човек, за да развива своите умения, е необходимо да бъде заобиколен от правилните хора в един екип,  с които да се сработят и да проектират уменията си като едно цяло.