Цялостно решение на проблемите

LiteTouch™ е изключително прецизен и селективен, което позволява минимално инвазивно лечение, като се избягва ненужната увреда на обграждащите зъби и венци.