Индивидуално отношение

LiteTouch™ е  не-травматичен и помага за избягване на усложнения. Тази нова технология в стоматологията използва енергията на светлината за да елеминира бактериите по време на лечението, което води до значително по-малко постоперативни усложнения и инфекции.