Протетична дентална медицина

Протетичната дентална медицина включва (представлява,/ се занимава с)  възстановяване на един или повече липсващи зъби в зъбната редица.

Това се постига чрез: 

  • изработване на корони, 
  • мостове, 
  • частични и цели протези, 
  • протезиране върху имплантати

– Когато е разрушена голяма част от зъба /при големи обтурации, при кариес, засегнал три или повече зъбни повърхности/
– Когато искаме да променим позицията, формата, големината и в някои случаи цвета на зъбите
– За да възстановим липсващи зъби в случай, че не могат да бъдат заместени с импланти

Протетична дентална медицина